Prövningar

Det finns tre prövningsperioder per läsår, under höstterminen, under vårterminen och under sommarskola i juni.
Inför varje period kan du anmäla dig till prövning i max en kurs.

Enbart inskrivna elever

På Väsby Nya Gymnasium ordnar vi enbart prövningar av kurser för våra inskrivna elever. Om du inte är elev hos oss ska du vända dig till vuxenutbildningen vid frågor och anmälan av prövning eller särskild prövning.

Höstterminsprövning

Under höstterminen finns alla skolans kurser tillgängliga för prövning. Eleven anmäler sig till prövning i samband med skolstart i augusti. Examinationstillfällen sker utspritt över terminen under tre tillfällen.

Anmälan sker genom att du fyller i ett formulär som publiceras på Schoolsoft.

Vårterminsprövning

Under vårterminen finns alla skolans kurser tillgängliga för prövning. Eleven anmäler sig till prövning i samband med skolstart i januari. Examinationstillfällen sker utspritt över terminen under tre tillfällen.

Idrott och hälsa

Prövning i idrott och hälsa genomförs endast vid en period per läsår i samband med skolstarten. Prövningen genomförs genom lektioner för att möjliggöra även de praktiska momenten och genomförs under v.34-v.35.

Lovskola

Anmälan sker genom formulär på Schoolsoft. Mer information om detta kommer på Schoolsoft under vårterminen.

Olika typer av prövning

Det finns två olika typer av prövningar:

F-prövningar är kostnadsfria och kan ske högst två gånger per kurs. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare prövning.

Delprövning för vissa delar av kurs

Som regel gäller en prövning för hela kursen. I vissa fall kan läraren låta dig göra en delprövning på vissa delar av en kurs som du som fått F i. Du ska efter överenskommelse med läraren genomföra delprövningen senast första prövningstillfället efter det att betyget satts.

Prövning av en kurs efter studenten

Efter avslutad gymnasieutbildning hänvisar vi till kommunens vuxenutbildning. Efter studenten har du även möjlighet att pröva kurser du blivit godkänd i, en konkurrensprövning. Avgiften för dessa prövningar är som regel 500 kronor. Kontakta vuxenutbildningen@upplandsvasby.se

Information om vägledning, validering på Upplands Väsby kommuns webbplats

Kontakt

För frågor kring prövningar kontakta med Tora Lundblad via e-post, tora.lundblad@edu.upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2024