Individuellt val och modersmål

Du som elev har möjlighet att påverka dina kurser genom individuellt val. Om du som elev talar ett annat modersmål än svenska har du rätt till modersmålsundervisning.

Individuella val finns på alla program som skolan erbjuder och innefattar 200 poäng. Du kan välja fritt från de kurser som skolan erbjuder och som är möjligt att anpassa efter ditt schema.

 

Du har alltid möjlighet att läsa de kurser som krävs för den grundläggande behörigheten till studier på universitet/högskola från yrkesprogrammen.

Valbara kurser

Det finns även andra valbara kurser som ger dig utökade kunskaper inom flera ämnen. Kursutbudet varierar i viss mån från år till år och du kan ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på skolan om du har frågor kring de individuella valen.

Modersmålsundervisning ansöker du om tillsammans med de övriga individuella valen. Du gör det senast den 31 mars varje år. Inför åk 1 ansöker du genom gymnasieantagningen i februari.

 

Modersmålsundervisning beställs och startar om det i mars visar sig att det finns fem elever eller fler (i kommunen) som önskar samma språk samt att det finns en lärare som kan undervisa i det språket. Minoritetsspråk som samiska, finska, tornedalsfinska/meänkieli, romani eller jiddisch startar oavsett hur många elever som önskar språket.

 

Inga nya språk beställs när terminen har startat i augusti.

Senast uppdaterad: 5 april 2024