Information till vårdnadshavare/föräldrar om distansundervisningen

Enligt regeringens rekommendation pågår nu distansundervisning på Väsby Nya Gymnasium. Nedan finner du information till dig som vårdnadshavare/förälder om upplägget.

I största möjliga mån ska undervisningen fortsätta som vanligt, men i form av distansundervisning. Alla våra elever har dator och/eller mobiltelefon och förhoppningsvis har alla internetuppkoppling hemma som möjliggör tillfällig distansundervisning. Undervisningen genomförs genom information på både Google Classroom och Schoolsoft så det är väldigt viktigt att du som vårdnadshavare/förälder uppmanar ditt barn att hålla sig uppdaterad genom att logga in på båda ställena flera gånger om dagen.

Elever som av någon orsak inte hämtat sin dator eller sina läroböcker bokar träff med Amanuel, om de är helt friska, som då möter upp på skolan. Support kring datorer får eleverna genom Majid, främst på distans.

Även om tillfällig distansundervisning kan verka enkelt så ställer det helt andra krav på både lärarna, eleverna och på dig som vårdnadshavare/förälder. Du behöver stötta ditt barn extra mycket under den här perioden genom att se till att hen tar reda på den information som hen behöver för att kunna hänga med i undervisningen och för att genomföra uppgifter som lärarna förväntar sig. Om ditt barn tycker att tillräcklig information saknas i något ämne så måste hen kontakta sin lärare på Classroom och/eller mail och ställa sina frågor. Här är det viktigt att varje elev tar sitt ansvar så man inte missar delar i undervisningen. Om någon elev inte genomför det som lärarna formulerat så kommer det att påverka eleven i form av att hen riskerar att ej klara kursen samt genom frånvaro och risk för indraget CSN.

Informationen på Google classroom och Schoolsoft från varje lärare kommer att vara väldigt tydlig så att eleverna förstår vad som förväntas av dem i varje enskild uppgift. Tveka inte att uppmana ditt barn att mejla sina lärare om någon osäkerhet ändå finns kring någonting.

Här nedan följer några korta, men förhoppningsvis tydliga repetitionspunkter, om hur du som vårdnadshavare/förälder behöver tänka under distansupplägget:

  • Logga in på Schoolsoft för uppdaterad information om vad som händer under distansperioden.
  • Som vårdnadshavare/förälder behöver man stötta sitt barn extra mycket kring att göra sina hemuppgifter som är det som kommer att vara viktigt för närvaro och för att man fortsatt ska kunna hänga med i sin undervisning utan att hamna efter.
  • Undervisningen fortsätter som vanligt enligt schemat på Schoolsoft fast på distans.
  • Närvaron kommer att föras in utifrån inlämnade uppgifter och utifrån digital aktivitet i realtid beroende på vilken information som läraren angett på Google classroom.
  • Varje lärare förväntas bedriva hela sin undervisning på distans via framför allt Google Classroom och Schoolsoft men det är även elevernas ansvar att ha daglig kontakt med sina undervisande lärare med hänvisning till Classroom, Google meet och mejladresser på hemsidan.
  • Om eleven får problem med Classroom och/eller Google meet kontaktar hen sin lärare eller mentor.
  • Om elever får problem med sin dator kontaktar hen vår IT-tekniker Majid som kommer finnas tillgänglig via mejl eller telefon.
  • Länk som stegvis tar upp hur man går tillväga för att starta Google meet för de elever som behöver det: http://www.digitalaverktyg.se/2020/03/undervisa-pa-distans-tripp-trapp-och.html Länk till annan webbplats.

Vi är medvetna om att många kurser till stora delar innehåller uppgifter och arbetsområden som är svåra att lösa på distans. Här kommer elevernas lärare i varje ämne att tydligt meddela om hur hen planerar för att detta ska lösas.

Vi i skolledningen kommer att finnas tillgängliga primärt via mejl, men även via telefon. Den allra viktigaste kontakten är dock mellan eleverna och undervisande lärare samt kontakten med mentor. Alla mejladresser hittar du på vår hemsida och var noga med att läsa på Schoolsoft där ny uppdaterad information kommer läggas ut.

Om du behöver komma i kontakt med elevhälsoteamet; kurator, skolsköterska, SYV, specialpedagog eller administrationen kan du mejla eller ringa den du behöver komma i kontakt med. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Tack för ert samarbete i det här speciella läget och tveka inte att höra av er med era frågor om ni undrar över någonting!

Med vänlig hälsning
Skolledningen

Senast uppdaterad: 25 mars 2020