Distansundervisning

Väsby Nya Gymnasium följer regeringens rekommendation om att gå över till distansundervisning från och med onsdag 18/3.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Orsaken är att försöka bromsa in spridningen av Coronaviruset Covid-19. I dag har vi ännu inte fått någon bekräftelse om någon elev eller personal insjuknat till följd av Covid-19. 

I största möjliga mån kommer undervisningen fortsätta som vanligt, enligt schema, men i form av distansundervisning. Undervisningen kommer att genomföras genom uppkoppling till exempevis Google meet och information/planering/uppgifter kommer att finnas på Google Classroom.

Mer information till elever och vårdnadshavare finns på Schoolsoft.

Senast uppdaterad: 18 mars 2020