Väsby gymnasium - startsida

En undervisning förankrad i verkligheten

Undervisningen på Väsby Nya Gymnasium präglas av engagemang, användning av IT-resurser och en stark förankring i pedagogisk forskning. Bland annat tar den fasta på tanken att det är viktigt att skolan samverkar med andra delar av samhället och behandlar verkliga exempel.
Att utveckla nya kunskaper effektivt kräver dels skickliga lärare, som ser vad eleven kan och som utmanar, förklarar och stöttar på rätt nivå, dels tid till eget arbete och eftertanke, enskilt och tillsammans med andra. Vi erbjuder en undervisning som vilar på lärarnas djupa kompetens, genom tydliga och genom-tänkta instruktioner, förklaringar och uppgifter, samtidigt som eleverna ges ordentligt med tid till eget arbete under handledning. Vi försöker även ge eleverna möjlighet att fördjupa sina nya kunskaper och sätta in dem i ett större samman-hang, vilket exempelvis kan ske genom seminarier där elever, lärare och inbjudna representanter för samhället utanför skolan tillsammans samtalar om ämnet.    
Vi arbetar ständigt med att utveckla och anpassa undervisningen. En del av detta är att hitta de former som fungerar bäst för varje klass och individ, för att i möjligaste mån avpassa undervisningen därefter. En annan är att experimentera med hur lokalerna och de goda IT-resurserna utnyttjas. Skolan genomför också särskilda utvecklingssatsningar inom områden som vi betraktar som särskilt prioriterade , exempelvis IT, samtalspedagogik och ett normkritiskt arbetssätt.
Tipsa en kompis

Sidansvarig John Gustafsson

Väsby Gymnasium      Växel: 08-590 970 00      E-post: elin.wallgren@upplandsvasby.se
Besöksadress: Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby